Make your own free website on Tripod.com

Indian Medical Association Udupi Karavali (IMA UK)

Home | Web Links | Members | Office Bearers | IMA Photos
Office BearersYEAR

PRESIDENT

SECRETARY

TREASURER


2009-2010

Dr.Vijaykumar Shetty

Dr. Madhusoodan Nayak

Dr. Sanjay Udupa


2008-2009

Dr. Vasudeva G.R

Dr. Chandrashekar

Dr. Rajalaxmi


2007-2008

Dr. H. Bhaskar Shetty

Dr. Mohandas Shetty

Dr. Geetha Puthran


2006-2007

Dr. Devadas Kamath

Dr. Sathish Kamath

Dr. Prakash Bhat


2005-2006

Dr. R.N.Bhat

Dr. Gurumurthi Bhat

Dr. Ashok Kumar


2004-2005

Dr. Raveendranath Shetty

Dr.Sandeep Shanai

Dr.Arun Vernekar


2003-2004

Dr. Shreepathy M. Bhat

Dr.Gururaj Sharma

Dr.Y. Sudharshan Rao


2003-2003

Dr.Savithi Daithota

Dr.Gururaj Sharma

Dr.Y. Sudharshan Rao


2002-2003

Dr.K Prabhakar Shetty

Dr.Deepak Prabhu

Dr.Devadas Kamath


2001-2002

Dr.Ramanand Bhat

Dr.Naveen Ballal

Dr.PV Bhandary

2000-2001

Dr.N Raveendranath

Dr.Vijaykumar Shetty

Dr.Sathish Kamath


1999-2000

Dr.N Vijay Ballal

Dr.Krishnamurthy Upadhyaya

Dr.Gurumurthi Bhat


1998-1999

Dr.K Sukhanand Shenoy

Dr.Umesh Prabhu

Dr.Ashok Kumar YG

______________________

IMA (Indian Medical Association) Udupi Karavali Branch